logo

S ohledem na naplněnost tříd v jednotlivých ročnících a schopnosti jednotlivých zájemců je možný přestup do vyšších ročníků naší školy. Pokud jsou ve třídách volná místa, žáci musí úspěšně složit rozdílovou zkoušku z anglického a později druhého cizího jazyka.

docŽádost o přijetí - přestup85 KB