Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021
Proč volit právě Základní školu s RVJ Fr. Plamínkové:

 • výuka angličtiny od 1. třídy
 • výuka metodou CLIL v angličtině na 1. i 2. stupni (5. třídy pracovní činnosti, 6.-9. třída hudební výchova, 8. třída Svět práce)
 • ​-zájezd​y​ do zahraničí
 • začlenění cizojazyčně zaměřených předmětů do spektra povinně volitelných vyučovacích předmětů (anglická konverzace, Culture and Media Studies)
 • ​široká nabídka kroužků – jazykové, kreativní, sportovní, vaření, hra na flétnu​, divadlo​ a další​
 • bariérové testování k mezinárodním jazykovým zkouškám
 • tradiční i volnočasové aktivity, projektové dny (Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, šerpování deváťáků, Halloween, Thanksgiving Day, Épiphanie, St. Patrick..., recitační soutěž)
 • školní uniformy v 1. – 4. ročníku
 • přátelské prostředí pro děti i rodiče, certifikát Rodiče vítáni
 • důraz na výchovu morálky a elementární slušnosti
 • činnost psychologicko-pedagogického poradenského centra přímo ve škole (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, speciální pedagog)
 • bezpečné prostředí pro děti – vstup na čip, recepce školy
 • vybavení školy moderní technikou (počítače, interaktivní tabule)
 • možnost zapojení žáků do práce v žákovském parlamentu
 • možnost výběru ze dvou jídel ve školní jídelně (zdravá a výborná kuchyně)
 • adaptační pobyty, školy v přírodě, cyklokurz, lyžařský výcvik, vodácký kurz
 

EasyCookieInfo