Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

115
Třetí třídy vyrazily do planetária, kde se pomocí moderní technologie přenesly do vesmíru, o kterém se dozvěděly nové poznatky. Poté žáci zhlédli krátký film Polaris I. a vyzkoušeli vše, co jim interaktivní foyer nabídlo. Určitě tu nejsme naposledy!

EasyCookieInfo