Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

101

Třídy 4. A a 4. B se během podzimu seznámily s obdobím
Děti si vyzkoušely z hlíny vyrobit Věstonickou venuši a namalovat jeskynní malby. Vypracovaly spoustu zajímavých projektů a nakonec navštívily Národní muzeum a Národní pedagogické muzeum.

EasyCookieInfo