Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

FOTO HRDINA PROVOZU


V úterý 20. 9. se žáci 2. a 4. tříd zúčastnili v Pražské tržnici preventivního programu "MALÝ HRDINA 2022". Prostřednictvím složek IZS byly děti na stanovištích seznámené se základy první pomoci, prevencí před požárem, dopravní bezpečností a také bezpečností na internetu. Celý program byl ukončen akční ukázkou hasičů a Policie ČR.
Ve stejný den žáci 8. a 9. tříd absolvovali edukativní program "HRDINA PROVOZU" zaměřený na dopravní výchovu. Program se uskutečnil převážně v prostorách Planetária.
FOTO HRDIA PROVOZU I


EasyCookieInfo