Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021

Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v tomto školním roce dostali žáci naší školy možnost sami rozhodovat, jak utratit část školního rozpočtu, tedy prostředků od MČ Praha 7, prostřednictvím hlasování pro jeden z navržených projektů Pébéček. 
Nejdříve se žáci 4. - 9. ročníků zamýšleli nad okolním prostředím, společně diskutovali  a navrhovali projekty. Po zhodnocení realizovatelnosti navržených projektů byly formou videí představeny celé škole dva návrhy projektů. Všichni žáci měli příležitost hlasovat pro svůj preferovaný návrh. Jednalo se o tyto návrhy projektů:
  • zlepšení prostředí na toaletách a společných prostorech školy (zásobníky na toaletní papír v každé kabince, květiny na chodbách);
  • lavičky se stoly na školním dvoře.
Samotné hlasování proběhlo online a žáci před ním zhlédli tři videa, v nichž si předkladatelé návrhů snažili získat podporu svých spolužáků. Výsledky hlasování byly těsné, ale vítězným návrhem se stal projekt lavičky se stoly na školním dvoře. Žáci vyberou lavičky podle svých představ a jejich umístění na školním dvoře proběhne do podzimu 2022. 
pb graf

pb pocty hlasujicich zaku

EasyCookieInfo