Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

troja

V sobotu 14. května 2022 se uskuteční čtvrtý ročník Dne pro Trojskou kotlinu. Od 10 do 18 hodin ožije několik míst u Vltavy, na Císařském ostrově a v Podbabě zábavným programem pro celou rodinu. Akce naváže na mezinárodní konferenci Město a řeka, která se koná v pátek 13. května.

Den pro Trojskou kotlinu pořádají: MČ Praha 7, MČ Praha 6, MČ Praha-Troja, MČ Praha 8, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další partneři.

A na co se můžete těšit? Připraven bude pestrý program na Císařském ostrově, u kotviště v Podbabě (divadelní představení Aladin na lodi Tajemství bratří Formanů) a prohlídky ve Staré čistírně odpadních vod.

Tématem dne bude město a řeka – jejich vzájemné soužití a obohacování. Program bude zaměřený na přírodu, historii, kulturu, vědu, technologie, ochranu prostředí, péči o zvířata i zahradničení.

Mezi všemi zapojenými lokalitami bude navíc možné proplouvat prostřednictvím vodní tramvaje, která bude kotvit v přístavištích Nádraží Holešovice, Císařský ostrov a Podbaba.

Na Císařském ostrově se bude program odehrávat na třech místech – na střeše Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, kde děti čekají aktivity o hospodaření s vodou H2OSPODAŘ!, v komunitní zahradě MetroFarm a jejím okolí (ukázka výcviku koní městské policie) a na vyhlídce (městské části Praha-Troja), kde bude možné sledovat významné stavby a lokality na trojském břehu.

MAPA

Více informací naleznete na webových stránkách. Akci sdílejte na facebooku, kde najdete i aktuální informace.

Těšíme se na setkání.

S pozdravem a přáním krásného dne

Tereza Nováková

 

 

EasyCookieInfo