Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

109
22. dubna slavil 1. stupeň Den Země. Během dne si děti ve třídách připomínaly důležitost ochrany životního prostředí a vyzkoušely si různé aktivity a úkoly. Pomáhaly s úklidem školního dvoru, vyzkoušely si výrobu recyklovaného papíru, třídily odpad. Ve třídách se věnovaly výrobě tematických lapbooků a kreslily obrázky Země. Některé třídy podnikly badatelskou procházku do okolí školy. K celé akci se připojily děti z ukrajinské skupiny a jejich paní učitelky a měli jsme radost, že se jim všechny aktivity líbily.

EasyCookieInfo