Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

3b

Prohlédli jsme si moderní interaktivní expozici prezentující rybářství. V expozici Voda v krajině děti nejvíc zaujal plastický model České republiky, na němž se promítají “příběhy” vody. Děti navštívily i Laboratoř ticha a expozici Myslivost. V dětské části expozici Gastronomie je potom nejvíc zaujalo nakupování a výstava kuchyní našich babiček.

EasyCookieInfo