Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021

Vážení rodiče,

ve spolupráci základních škol v Praze 7 a ÚMČ P7 nabízíme žákům devátých tříd vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky na SŠ. Zkoušky na zkoušku budou probíhat v zastupitelském sále ÚMČ Prahy 7, U Průhonu 1338/38, ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2022. 

Žáci budou mít možnost si napsat test z ČJ a M v pro ně neznámém prostředí a ve skupině žáků z jiných základních škol v Praze 7. Vnímáme, že je pro žáky důležité si vyzkoušet nejen své dovednosti a znalosti před oficiálními přijímacími zkouškami na SŠ, ale také si zažít novou životní zkušenost, kdy test budou psát mimo své známé školní prostředí.

Na termín testu je potřeba se přihlásit online dotazníkem pod odkazem níže, odkaz a přihláška je stejná pro všechny žáky devátých ročníků ZŠ v Praze 7 a bude aktivní v termínu od 21. března 18:00 do 28. března 20:00 (nebo naplnění kapacit) . V přihlášce vyberte termín jednoho nebo dvou testů (ČJ a M), pokud máte zájem vyzkoušet si test z obou předmětů, můžete je napsat ve stejný den nebo si testy rozložit do dvou dnů. Kapacita jednoho termínu je maximálně 30 žáků/žákyní a o přihlášení rozhoduje pořadí času vyplnění. Pokud bude vámi vybraný termín již obsazený, pokusíme se vám následně nabídnout termín náhradní, kde kapacita nebude ještě naplněna.

online přihláška Z D E - aktivní 21. 3.  (od 18:00) - 28. 3. 2022

EasyCookieInfo