Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021

V pondělí 24.1. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročníky. Letošním tématem byla Šlechta v proměnách času. 
výsledky:
1. místo Aneta Machálková, 9. A
2. - 3. místo Judith Landová, 8. A
                  Aneta Jaroušková, 9. B
Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.

EasyCookieInfo