Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo
Děkujeme firmě Red Hat Czech s.r.o. a paní Lucii Petrové za dar v podobě 10ks NTB Lenovo ThinkPad. Počítače již pomáhají žákům v distanční výuce.

EasyCookieInfo