Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

dovolte abychom vás informovali o průběhu závěru prvního pololetí školního roku 20/21.

Předávání výpisu z pololetního vysvědčení prezenčně vzdělávaným žákům (1. a 2. ročník)

 • prezenční vyučování probíhá ve čtvrtek 28. 1. 2021 normálně podle rozvrhu, výpis z vysvědčení třídní učitelky předají poslední vyučovací hodinu

Předávání výpisu z pololetního vysvědčení distančně vzdělávaným žákům

 • distanční vyučování probíhá ve čtvrtek 28. 1. 2021 normálně podle rozvrhu, výpis z vysvědčení třídní učitelky předají do tří dnů po nástupu žáka k prezenční výuce
 • známky budou zveřejněny v systému Škola Online ve čtvrtek 28. 1. 2021 v 8:00h ráno

Školní kuchyně

 • školní kuchyně 28.1.2021 vaří, jídlo je možné vyzvedávat již od 11h

Školní družina

 • běžný provoz včetně ranní družiny

Rozvrhy na druhé pololetí šk. roku 20/21

 • ve stávajících rozvrzích bylo z organizačních důvodů nutné udělat pouze drobné změny
 • rozvrhy na druhé pololetí školního roku 20/21 jsou zveřejněny v systému Škola Online
 • barevné rozvrhy na distanční výuku v druhém pololetí 20/21 budou zveřejněny na webových stránkách školy během čtvrtka 28.1.2021. Stávající rozdělení barev po týdnech je stále platné a nebude se měnit
 • změny vyučujících
  • pan ředitel Jaroslav Andrle bude vyučovat chemii v 8. a 9. ročníku místo paní učitelky Lucie Klatovské, dále bude stále vyučovat německý jazyk v 8. ročníku
  • pan učitel Petr Novotný bude vyučovat přírodopis ve všech ročnících druhého stupně a Svět práce v 9. ročníku, místo paní učitelky Lucie Klatovské
  • paní učitelka Martina Kudrnovská v plném rozsahu nahradí paní učitelku Janu Kalašovou

Systém výuky v druhém pololetí šk. roku 20/21

 • do doby odeslání tohoto dopisu nebylo známo stanovisko vlády k organizaci školní výuky ve druhém pololetí. Jakmile bude tato informace k dispozici, budeme vás informovat. Zatím stále platí prezenční vzdělávání pouze pro první a druhé ročníky.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny, výuka je zrušena v plném rozsahu.

Mám velikou radost, že vás mohu informovat, že se všichni zaměstnanci naší školy, kteří byli postiženi nákazou COVID19, zotavili a jsou zpět v pracovním procesu. Děkujeme vám všem za velkou podporu. Opravdu si jí vážíme.

Díky obsazení posledního místa asistenta pedagoga jsme v plném počtu :) děkujeme i Vám za pomoc!

Vzhledem ke dlouhotrvajícímu systému distanční výuky jsme vám i vašim dětem připraveni pomoci se zvládáním tohoto nelehkého úkolu. V případě potřeby jakékoliv podpory se na nás prosím neváhejte kdykoliv s důvěrou obrátit. Vážíme si vaší spolupráce :)

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková

EasyCookieInfo