Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

1b

Epifanie znamená příchod božského panovníka a označuje událost, kdy se mudrci a pastýři přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tento svátek se ve světě peče tříkrálový koláč, ve kterém je ukrytá porcelánová figurka nebo fazolka. Kdo ze stolovníků ji ve svém dílku koláče najde, stane se v ten slavnostní den králem a má určité výhody. Aby bylo dělení koláče spravedlivé, nejmladší ze třídy zaleze pod stůl a vyvolává své spolužáky, aby si šli nabídnout. Letošní tříkrálový koláč bohužel mohly ochutnat jen děti 1. a 2 ročníků, ostatní žáci oslavili svátek Épiphanie v online hodinách.
Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové za přispění surovinami a paní kuchařce Bobkové za připravení dobroty!

EasyCookieInfo