Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Dovolte, abychom Vás prostřednictvím tohoto dopisu informovali, že na základě vydaného krizového opatření vlády ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání a to následovně:

Od 4. 1. 2021 se prezenční formy výuky mohou účastnit pouze první a druhé ročníky. Vstup do školy je hlavním vchodem, nikoliv přes školní dvůr.

Všichni ostatní žáci se vzdělávají doma distančním způsobem s tím, že od 4. 1. 2021 probíhá distanční výuka v souladu s harmonogramem zde.
Tedy první týden roku 2021 se vyučují pouze zelené hodiny online, druhý týden pak všechny tři barvy, zelené, fialové i žluté a tak dále dle harmonogramu. Účast na online výuce je povinná, neúčast je třeba řádně omluvit!

Prezenční individuální konzultace u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka, jsou umožněny ve formátu jeden žák – jeden pedagogický pracovník. Konzultaci je třeba předem domluvit s příslušným vyučujícím.

Školní družina funguje pouze pro žáky prvních a druhých ročníků a to od 7:00 (ranní družina) až do 17:30 (odpolední družina).

Školní kuchyně zůstává v provozu. V jídelně se stravují pouze žáci účastnící se prezenční výuky a zaměstnanci školy. Ostatním žákům je umožněn odběr stravy do přinesených nádob, a to v čase přestávky na oběd dle rozvrhu. UPOZORNĚNÍ obědy je nutné OBJEDNAT přes portál strava.cz!!!

Dále platí povinnost pro všechny osoby nosit v budově školy ochranu nosu a úst!

Uvedená opatření platí do odvolání. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

S přáním všeho dobrého, a hlavně zdraví do roku 2021

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková

EasyCookieInfo