Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

dovolte abychom Vás tímto informovali, že vzhledem k usnesení vlády č. 1335 (v příloze) je v dnech 21. 12. a 22. 12. zrušena veškerá výuka (prezenční i distanční). Na základě současných informací se na žáky budeme opět těšit 4. 1. 2021 a to za shodných podmínek jako nyní. V případě jakékoliv změny Vás budeme dále informovat.

Vzhledem k výše uvedenému  nám dovolte popřát za všechny zaměstnance naší ZŠ klidné prožití svátků vánočních, zejména hodně zdraví Vám  i Vašim blízkým a také čas na relaxaci a načerpání nové energie pro další práci nejen v roce 2021.

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková

pdfKrizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení č. 1335 od 21. do 23. prosince 2020

EasyCookieInfo