Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách ve školní docházce platných od středy 18. 11. 2020.  Vzhledem k tomu, že situace byla do posledních chvil ne zcela jednoznačná, píšeme tento email až nyní, ve snaze poskytnout co nejpřesnější informace.

Ve středu 18. 11. začíná prezenční výuka žáků prvních a druhých ročníků. Žáci jdou do školy a učí se dle původního rozvrhu a to v plném rozsahu.

V hodinách a v celé budově školy jsou povinné roušky, a to jak u žáků, tak i u učitelů.

Žáci 3. - 9. ročníku se vzdělávají i nadále distančním způsobem. Ve škole jsou však v odůvodněných případech povoleny předem domluvené individuální osobní konzultace žák-učitel.

Skupiny žáků prvních a druhých ročníků se nesmí nikterak prolínat. Což platí nejen pro třídy, ale zejména pro družinu. Vše bude organizačně zajištěno.

Vyslyšeli jsme Vaše žádosti a ranní (od 7h)  i odpolední (do 17.30) družina je v běžném provozu.

Školní kuchyně vaří jedno jídlo. Žáci prvních a druhých ročníků se stravují za dodržení přísných hygienických opatření v jídelně. Pro všechny žáky účastnící se prezenční výuky, kteří si zapomenou přihlásit oběd, bude oběd na středu 18.11.2020 zajištěn. Na další dny je ale již třeba si oběd řádně přihlásit. Žáci ostatních ročníků se dále nemohou z rozhodnutí MŠMT stravovat přímo ve školní jídelně, ale mají možnost si jídlo odnést v přinesené nádobě. Důrazně upozorňujeme, že přinesené nádoby nesmí být z hygienických důvodů (rozbití) keramické ani skleněné. V případě, že žák přinesenou nádobu zapomene, má možnost si jídlo odnést v polystyrenovém boxu za poplatek 10 Kč. Odběr jídla do přinesené nádoby probíhá následovně: Žák vstupuje do školy hlavním vchodem. Jde do jídelny, kde na výdejní pult položí otevřenou přinesenou nádobu. Do té mu bude naservírován oběd. Poté nádobu sám zavře a z jídelny odchází. V případě, že budou zavřené hlavní dveře, je třeba chvíli vyčkat, až bude jídlo vydáno žákům konajícím prezenční výuku.

Podrobnější informace naleznete v pdf souboru (" informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf"), který je přílohou tohoto dopisu.

Pokud bude situace příhodná, tedy systém PES na 4. stupni z pěti, vrátí se do školy k prezenční výuce i  zbytek žáků prvního stupně a deváté ročníky. Zbytek tříd na druhém stupni se bude opět po týdnu střídat systémem sudé a liché ročníky, a to až do dalšího zlepšení situace. Vše bude ještě včas upřesněno.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pevně doufáme, že se brzy obnoví plnohodnotná prezenční výuka pro celou školu.

Na závěr malý dárek pro Vaše ratolesti od paní učitelky Markéty Popelářové - naleznete jej za malou chvíli na stránkách školy v sekci dárek...

S přáním lepších dní budoucích

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková

pdfInfo ke stažení

 

EasyCookieInfo