Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

tgd2

Ahoj kamarádi!

Čas letí, už je polovina listopadu!

I když máme plno práce s online výukou, používáním dezinfekce, mytím rukou, udržováním rozestupů a nasazováním roušek; neměli bychom zapomenout na důležitý svátek, který se slaví tento měsíc: den díkuvzdání.

Tento svátek je populární hlavně ve Spojených státech a v Kanadě a pro všechny je to hlavně příležitost sejít se s rodinou a s přáteli a společně oslavit vše, co jim přináší radost, vše, za co jsou vděční.

Někteří lidé při svátečním setkání u tradičního krocana zapisují na kousek papíru, zač se cítí být vděční a potom to společně nahlas předčítají.

Zkusme to také! Zkusme se zamyslet a najít naše důvody proč být vděční.

Myslíte, že nemáte moc za co děkovat? No to si děláte legraci!

Jste naštvaní, že musíte nosit roušku?

Buďte spíš rádi, že máte zač si ji koupit.

Zdá se vám hrozné muset být doma před devátou?

Uvědomte si, že je štěstí mít pohodlné místo, kterému můžete říkat „doma“.

Distanční výuka vám nevyhovuje?

Zkuste to vidět jako příležitost být samostatní…

Někteří lidé říkají, že nikoli štěstí nás činí vděčnými, ale pocit vděku nás činí šťastnými.

Přemýšlejte o tom a napište, jaké jsou vaše důvody být vděční.

Můžete psát v angličtině, španělštině, francouzštině či v němčině.

Nebojte se být kreativní, kombinovat text s obrázky, fotkami...

Posílejte své příspěvky do pondělí 23.listopadu na canales.vyuka@plaminkova.cz

Všechny budou publikované ve speciální online knize na školním webu!


Hi folks!

Time flies and here we are, already in the middle of November!

Busy as we all are with online lessons, washing hands properly, using hand sanitizers, keeping social distance and putting our masks on, we find it even more important to celebrate what this month brings us: Thanksgiving Day.

This day is celebrated mainly in the United States and Canada and in this time of the year people come together to celebrate what they are thankful for, either with family or friends..

During Thanksgiving gatherings around the traditional turkey, some people write down what they are thankful for and then read aloud from the pieces of paper.

And this is what we are going to do: find reasons to be thankful adn write them down in a beautiful way

Do you think you don´t have many reasons to be grateful for? You are kidding!

Are you annoyed because you have to wear a mask?

Be glad because you can afford to buy one.

Do you think it´s terrible to go back home at 9?

Think you are lucky to have a comfortable place to call home.

Distance learning is not convenient for you?

See it as an opportunity to learn to be autonomous…..

Some people say that it is not happiness that makes us grateful, but gratefulness that makes us happy. Think about it and write your reasons to be grateful in English, Spanish, German or French!

Be creative, you can combine the text with photos, pictures...

 

Send your contributions until Monday 23rd November to the email address canales.vyuka@plaminkova.cz

All will then be published on the school website!

EasyCookieInfo