Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

tgd1

Ahoj děcka!

Čas letí, už máme polovinu listopadu!

Pojďme společně oslavit Den díkuvzdání tím, že napíšeme, za co děkujeme, za co jsme vděční.

Myslete na všechno, co vám přináší radost, na ty, které máte rádi, na věci, které rádi děláte…

Najděte své vlastní důvody, proč být vděční a zapište je! V angličtině!

Nebojte se být kreativní, kombinovat text s obrázky, fotkami...

Posílejte své příspěvky do pondělí 23.listopadu na canales.vyuka@plaminkova.cz

Všechny budou publikované ve speciální online knize na školním webu!


Hi children!

Time flies and here we are, already in the middle of November!

Let's celebrate Thanksgiving Day writing down what we are grateful for.

Think about the things you like, people you love, activities you enjoy doing…

Find your personal reasons to be thankful and write them down in a nice way!

 

Be creative, you can combine the text with photos, pictures...

 

Send your contributions until Monday 23rd November to the email address canales.vyuka@plaminkova.cz

All will then be published on the school website!

EasyCookieInfo