Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo


Rada MČ Praha 7 jmenovala usnesením č. 0683/20-R ze dne 20.10.2020
pana

Ing. Jaroslava Andrleho, Ph.D. 
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2  a to na dobu neurčitou s účinností od 1. listopadu 2020.


EasyCookieInfo