Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Dne 5.10. nám byla doručena zpráva z Hygienické stanice hl.m. Prahy, která díky výskytu onemocnění COVID-19 ve třídě II.A, uvalila karanténu na všechny žáky zmíněné třídy a 4 pedagogické pracovníky. K datumu zveřejnění této zprávy, nemáme informace o tom, že by se nákaza v rámci naší školy (tedy zejména mezi osobami v karanténě) šířila dále. Chod školy není touto skutečností jinak omezen.Věříme, že karanténu všichni přečkají ve zdraví a příští týden se opět setkáme ve škole.
Za vedení školy
Jaroslav Andrle

EasyCookieInfo