Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Zahájení školního roku: 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: 23.12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: 1. 3. – 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021

Ukončení školního roku: 30. 6. 2021


 Třídní schůzky

termíny tř. schůzek: 3. 9. 2020, 7. 12. 2020, 12. 4. 2021

Začátek třídních schůzek a konzultací pro rodiče žáků 1. tříd dle harmonogramu: 

 

16:20 – 1. A, 1. B (konzultace)

16:30 – 2. A, 2. B

16:40 – 3. A, 3. B

16:50 – 4. A, 4. B

17:00 – 5. A, 5. B

17:10 – 6. A, 6. B, 6. C

17:20 – 7. A, 7. B, 7. C

17:30 – 8. A, 8. B, 9. A

 

EasyCookieInfo