Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20200622 125609

Dne 22. června 2020 obhájilo osm žáků 9. ročníku své práce. Témata, která si žáci sami zvolili, zpracovávali průběžně celý rok. Některé práce zkomplikovala krize a uzavření škol, ale i přesto se podařilo práce dokončit. 
Během dopoledne žáci představili učitelům to, čemu se věnovali. Mezi zajímavými prezentacemi nechyběl florbal, basketbal, Sokol, autismus, hlavolamy, periskop, Coco Chanel či zamyšlení nad tím, jak si rozumí Češi a Slováci.
Obhajoby proběhly úspěšně a všech osm statečných žáků důstojně ukončilo povinnou školní docházku.

EasyCookieInfo