Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 7022
Dne 10.3.2020 u nás na škole proběhl projektový den na téma Latinská Amerika. Děti měly možnost vyslechnout koncert mexického dua Musica Ethnika, naučit se základní kroky Bachaty (tanec původem z Dominikánské Republiky) pod vedením lektorky Terezy Fantové, ochutnat mexickou specialitu Guacamole a děti z druhého stupně si též vyslechly přednášku o Kolumbii cestovatele Jana Macháčka. 
Každá třída navíc výtvarně zpracovala určité téma týkající se zemí této oblasti. Celý den byl v režii paní učitelky Hořejší a paní učitelky Pelnářové. Děkujeme také paním učitelkám z prvního stupně a učitelům výtvarné výchovy za pomoc s instalací projektů na nástěnky na chodbě školy. Celý den těsně před zavřením školy jsme si moc užili.  


Projektový den Latinská Amerika – soutěž a její vyhodnocení

Děti, které se zúčastnily soutěže:

1. A:
Robin Staněk
Viola Ješátková - 2. místo
Nora Švehlíková
Oliver Gazdik
Sofie Picq
Claudia Fiordelisi
Edita Slámová
Annabelle Roffey


1. B:

Adam Lobík


2. B

Lukáš Pokuta
Viktorie Piňosová
Jasmína Jankovská - 3. místo


4. B

Justýna Jankovská - 1. místo