Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vydávání vysvědčení žákům 2. stupně bude probíhat v pátek 26. 6. 2020 v čase 9:00 - 9: 45.

Upozornění – vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem s ochranou úst a nosu.

Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povolen.

Žáci, kteří se v době od 8. 6. 2020 neúčastnili třídnických hodin nebo konzultací ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení s datem 26. 6. 2020.

V souvislosti s aktuálními opatřeními MŠMT může probíhat předávání vysvědčení v rámci kolektivu celé třídy.

Vstup žákům 2. stupně bude umožněn samostatně od 8:55, vysvědčení bude předáváno třídním učitelem v kmenových třídách v čase 9:00 – 9:45. Poté žáci odchází nebo se mohou za dodržení hygienických opatření zúčastnit šerpování a loučení se s žáky 9. ročníku na školním dvoře v čase 10:00 – 10:30.

Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout i později po dohodě s vedením školy.

Školní stravování není žákům 2. stupně umožněno.

Připomínáme, že ve dnech 29. a 30. 6. má naše škola ředitelské volno.

EasyCookieInfo