Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Upozornění – vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem s ochranou úst a nosu.

Do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky virového onemocnění. Vstup doprovázejícím osobám není povolen.

Žáci, kteří se v době od 25. 5. 2020 neúčastnili výuky ve škole, jsou povinni přinést Čestné prohlášení s datem 26. 6. 2020.

Děti přicházejí do školy hlavním vchodem do svých kmenových tříd dle níže uvedeného časového harmonogramu.

  1. ročníky 8.00 – 8. 30 hodin
  2. ročníky 8.10 – 8. 40  hodin
  3. ročníky  8.20 – 8. 50 hodin
  4. ročníky  7.55 – 8.25 hodin
  5.    ročník   7.45 – 8.15 hodin

V tomto čase budou předána vysvědčení a třídní učitelka je odvede před školu, kde je předá rodičům. Prosíme rodiče žáků 1. až 4. ročníků, aby na své dítě počkali v uvedeném čase před školou.

Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednou i později po dohodě s vedením školy.

Žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování, bude vydán oběd v době od 10.30 do 11.30 hod formou studeného balíčku.  Oběd si mohou vyzvednou s čipem v daném čase.

Prosíme o součinnost vzhledem k omezenému režimu provozu školy v tento den, abychom mohli zajistit bezpečnost dětí a odpovídající dohled. Oznamte písemně třídnímu učiteli, zda vaše dítě opustí školu po vydání vysvědčení, nebo bude potřebovat zůstat ve škole déle.  

O provozní době odpolední části budou rodiče informováni individuálně, podle počtu dětí. 

EasyCookieInfo