Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

V souladu s platným vládním nařízením a opatřeními ministerstva školství (MŠMT) zahájíme od 25. 5. 2020 provoz školních skupin pro žáky prvního stupně. Při dodržení všech požadovaných pravidel se nebude jednat o klasickou prezenční školní docházku a výuku, provoz a obsah vzdělávání bude upraven tak, aby splňoval veškerá požadovaná hygienická opatření:

  • Docházka je NEPOVINNÁ, je třeba se k docházce přihlásit online pomocí formuláře zde:  FORMULÁŘ -  a to NEJPOZDĚJI do 18.5.2020 8:00h. Pokud dítě do školy nepošlete, dle aktuálního prohlášení Vlády ČR vám zůstává nárok na OČR, legislativní proces v tomto bodu ale není ještě dokončen.
  • Provoz: děti budou do školy vpouštěny dvěma vchody ve dvou vlnách. První vlně začíná vyučování v rámci dopolední části 8:00 a končí v 11:40. Druhé vlně začíná vyučování v rámci dopolední části v 8:30 a končí v 12:10.
  • Hlavní náplní dopoledního bloku je práce na zadaném učivu v rámci výuky na dálku. Výuka na dálku bude pokračovat až do konce školního roku, skupinu povede pedagogický pracovník školy (učitel/vychovatel/asistent pedagoga), neumíme ovšem garantovat třídního učitele všem žákům.
  • Ve třídách, kde vznikne domluva mezi vyučujícími a rodiči o předběžném počtu přihlášených žáků a způsobu výuky ve škole a zároveň na dálku, se pokusíme tuto skutečnost respektovat, vše ale bude záležet na celkových počtech přihlášených – přednost mají provozní, kapacitní a hygienická pravidla stanovena MŠMT.
  • Oběd ve školní jídelně jsme při dodržení daných hygienických norem schopni zajistit jen pro omezený počet žáků, rozhodnutí učiníme dle konečného počtu přihlášených žáků, svůj zájem o oběd zapište do přihlášky.
  • Dle zmíněného nařízení mohou mít jednotlivé skupiny maximálně 15 žáků. Pokud to bude možné, zachováme složení skupiny dle daných tříd. Z kapacitně/personálních důvodů mohou ovšem vzniknout skupiny napříč třídami nebo ročníky. Z provozních důvodů může o zařazení do skupin rozhodovat také čas odchodu žáka ze školy.
  • Složení školních skupin je neměnné, pozdější přihlášení není možné, při ukončení docházky některého žáka do skupiny zůstává počet žáků ve skupině trvale snížen, po své případné nepřítomnosti se žák může do své skupiny opět vrátit – při absenci delší než 1 týden doloží rodiče nové prohlášení.
  • Vstup do budovy bude žákovi umožněn pouze po: 1. předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů. 2. Změření teploty u vstupu bezkontaktním teploměrem.
  • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Pohyb mimo areál školy není v rámci vyučování možný.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Na základě vyplněných přihlášek rozdělíme žáky do skupin a v příštím týdnu rozešleme rodičům základní informace k zahájení činnosti školních skupin a rozdělení žáků do skupin.

Níže také sdílíme související dokumenty k zahájení provozu včetně čestného prohlášení pro zákonné zástupce. Prosíme, pečlivě je prostudujte.

Za vedení ZŠ Františky Plamínkové

Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D.

 

pdfČestné prohlášení

pdfOchrana zdraví

pdf Dopis ke stažení

EasyCookieInfo