Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 5634

Zakoupili jsme nové pianino do výuky (do hudebny) a umožnili jsme žákům, aby hráli na starší klavír v době přestávek na chodbě školy. Krásně nám každou přestávku zní nádherné melodie po celé škole.
Máme všestranně nadané žáky:-)

EasyCookieInfo