Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20200207 085544

V pátek 7. 2. 2020 navštívil naši třídu II.A pan Milan Štěpánek a vyprávěl nám o životě mexických indiánů Aztéků. Dozvěděli jsme se, jak Aztékové žili, jaká si stavěli obydlí, čím se živili a spoustu dalších zajímavostí. Na besedu jsme pozvali třídu V. A. Získané informace využijeme při celoškolním projektu na téma Střední a Jižní Amerika. Beseda byla zajímavá, moc děkujeme!

EasyCookieInfo