Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

14

Na pondělí 9. a úterý 10.prosince se 9.A a 9.B pečlivě připravili, aby mohli představit něco málo z fyziky na prvním stupni. V první a druhé třídě si s dětmi pověděli o gravitaci a děti si mohly vyrobit gravitační hračku. Ve třetí, čtvrté a páté třídě se zase zaměřili na zvuk a jeho vznik. V těchto třídách se narodil brouk "Bzukal školní". Děti si hodinu fyziky moc užily.

EasyCookieInfo