Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20200105 174037 001

V pondělí 6. ledna jsme ve škole oslavili francouzský svátek Tří králů. Pěkná tradice, kdy Francouzi jedí koláče a hledají ukrytou figurku nebo fazoli, se podařila, a to především díky pomoci maminek ze Sdružení rodičů. 
Děkujeme paní  Alžbětě Honsové, Marcele Kašparové, Lucii Kopecké, Lence Skalové, Kateřině Svobodové, Janě Skalkové a zejména paní Marcele Kašparové, které v neděli večer napekly koláče do každé naší třídy. Na pomoc s válením, plněním a zdobením jednadvaceti koláčů přišly i jejich šikovné děti.
 
V pondělí ráno pak francouzštináři VII.A a VII.B koláče roznesli do tříd a vysvětlili svým spolužákům, jak koláč správně rozdělit. Nejmladší ze třídy se schoval pod stůl a vyvolával spolužáky, kteří si chodili pro kousky koláče. Ten, kdo ve svém kousku našel ukrytou fazoli, se stal králem na celý den. 

EasyCookieInfo