Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

 1. května 2020 jsem byl jmenován statutárním zástupcem na ZŠ Fr. Plamínkové, abych dovedl školu v co nejlepší kondici do doby, kdy bude v řádném výběrovém řízení vybráno nové vedení.

                Dovolte mi prosím, abych se na úvod krátce představil. Jmenuji se Jaroslav Andrle a jsem vzděláním chemik. V roce 2011 se mi podařilo obhajobou disertační práce získat doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Dále mám pedagogické vzdělání a vyučoval jsem na všech stupních škol. K tomu jsem získal i bohaté manažerské kompetence díky několikaletému působení na vedoucích pozicích v soukromé sféře.

                K ZŠ Fr. Plamínkové mě váže pracovní zkušenost mé maminky, která zde po několik let působila jako vychovatelka ve ŠD. Když jsem se dozvěděl, v jak nelehké situaci se škola nachází, rozhodl jsem se po krátkém přemýšlení dát své zkušenosti k dispozici a nabídnout pomoc.

                V rámci časově omezeného působení nebudu uskutečňovat žádné zásadní změny. Škola nebude měnit styl výuky směrem k alternativnímu školství ani rušit školní uniformy. Mé hlavní cíle jsou následující:

 • spolu s dalšími zaměstnanci školy řádně ukončit dle pokynů MŠMT školní rok 2019/20 a zahájit nový školní rok 2020/21
  • Uzavíráme zápisy. Na naší školu se pro nový školní rok zapsalo kolem 50 nových prvňáčků, které právě rozdělujeme do tříd.
  • Jsme maximálně připraveni na nástup žáků prvního stupně a jejich pobyt ve škole až do konce školního roku 2019/2020.
  • Neustále probíhá distanční výuka žáků na druhém stupni.
  • Žáci devátých tříd se ve škole dle pokynů MŠMT zdárně připravují na přijímací zkoušky.
  • Intenzivně řešíme vracení finančních prostředků za neuskutečněné zájezdy, školy v přírodě i lyžařský kurz.
  • Připravujeme obhajoby absolventských prací žáků devátých ročníků.
  • Administrujeme dotace…
  • Nakupujeme nové učebnice…
  • ...zkrátka škola funguje dál…
 • stabilizovat pedagogický sbor
  • Jsem přesvědčen, že je v zájmu školy udržet maximální počet stávajících zaměstnanců a osobně se o to zasadím.
  • Ke dni zveřejnění tohoto dopisu byly podány dvě výpovědi z pracovního poměru.
  • Jsou vypsána výběrová řízení na nové posily pedagogického sboru, očekáváme návrat jedné kolegyně z MD.
  • Chtěl bych velice poděkovat za velký kus práce předchozím zástupkyním ředitelky paní učitelce Marouškové a paní učitelce Mrkusové. Velice si vážím jejich profesionality, kdy jsou i nadále nápomocny s organizací aktivit a vedením školy. Děkuji Vám.
 • udržet příznivou finanční bilanci školy
  • Školu jsem převzal v dobré finanční kondici a jsem připraven ji spravovat s péčí řádného hospodáře.
  • Zasadím se o to, aby během mého působení ve funkci, nebyly zaměstnancům školy kráceny platy.
  • Nepřipravuji žádné zásadní investice.
 • zefektivnění komunikace mezi školou a rodiči
  • Včasné, přesné a transparentní šíření informací je dle mého názoru nezbytné v každé organizaci.
  • Nejen v rámci projektu "Rodiče vítáni" jsem otevřený spolupráci s rodiči našich žáků, kteří mají zkušenosti z různých oborů a jsou ochotni je sdílet. Pokud patříte do této skupiny, prosím kontaktujte mne.

Co říci závěrem.

                Nezajímám se o mediální tahanice. Neřeším kdo s kým a kdo proti komu. Vždy jsem se snažil lidi spojovat a na tom nehodlám nic měnit. Jak jsem záhy zjistil, škola je plná inteligentních, kreativních a pracovitých lidí a věřte mi, s takovým týmem je radost pracovat. Doufám, že brzy opadne i mediální tlak, celá situace se uklidní a všichni si budeme moci konečně vydechnout. Prosím buďte nám v tomto snažení nápomocni i Vy, rodiče. Jste totiž nedílnou součástí našeho týmu. Spolu to zvládneme!

Děkuji Vám

Váš

Jaroslav Andrle

andrle@plaminkova.cz

733 106 029

pdfDopis ke stažení