Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

4.B

Poslední týden v listopadu jsme si v hodinách anglického jazyka s paní učitelkou Pelnářovou připomněli tradiční severoamerický svátek - Den díkůvzdání (Thanksgiving day). 

Děti byly seznámeny s příběhem, který souvisí s první oslavou Dne díkůvzdání v roce 1621. Dozvěděly se o tradicích a zvycích, které se v USA a v Kanadě dodržují. 
Uspořádali jsme si menší hostinu. Děti s pomocí svých rodičů, některé dokonce i samy, připravily různé pokrmy, nechyběl ani vynikající dýňový koláč.