Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20191128 111510

Ve čtvrtek zavítali do hodiny angličtiny v 7. ročníku studenti ČVUT z Německa a Španělska.
S žáky hovořili o zajímavostech svých zemí, o tradicích, odpověděli na zvídavé otázky našich žáků a na závěr si všichni zatančili španělskou makarenu.