Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20191115 091524

Dne 15. 11. 2019 se uskutečnila v jídelně školy Přehlídka projektů k 30. výročí 17. listopadu 1989. Akci uváděli dva moderátoři z řad žáků. Źáci 5-9. ročníku pozvali své mladší kamarády z 1. stupně a úspěšně prezentovali výsledky své práce v jednotlivých projektech. Podařilo se jim vytvořit slavnostní atmosféru. Na závěr si děti společně zazpívaly Modlitbu pro Martu, která zazněla na demonstracích v roce 1989.
Děkujeme učitelům a paním vychovatelkám za příkladné vedení projektů.

mp4Video ke stažení172.54 MB