Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

panek

V rámci projektu k 30. výročí Sametové revoluce se u nás ve škole uskuteční 5.11 beseda se Šimonem Pánkem,  studentským vůdcem Sametové revoluce.
8. 11. bude s dětmi diskutovat novinář Jindřich Šídlo.