Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

5

Ve čtvrtek 3. 10. navštívila třída V. C za doprovodu paní učitelky Pelnářové a naší jazykové asistentky Justiiny barokní Trojský zámek, kde je čekala prohlídka interiérů zámku s výkladem paní průvodkyně. Děti se dozvěděly mnoho informací o historii zámku, zaujala je iluzivní výzdoba velkého sálu i další malby. Děti si také mohly prohlédnout aktuální výstavu. Následoval edukační program v přilehlém Eko-ateliéru v Oranžérii Zámku Troja, kde děti rozvíjely svou kreativitu.