Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20190905 wa0082

Vážení a milí rodiče, 
dnes jsme se ctí pokrořili hrad Kokořín a našlapali jsme pěkných 23km. Počasí nám přálo a dlouhou ale malebnou cestu jsme si moc užili. 
Zítra navštívíme Mělník a v Praze na Masaryčce budeme v 15h20.
Děti z nádraží odchází samy.