Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20190430 101508

Historie nás moc baví, a proto jsme druhou polovinu školního roku v rámci hodin předmětu Člověk a jeho svět podnikali různé exkurze na místa, která se týkají našich novodobých dějin. Navštívili jsme Muzeum pedagogiky, kde jsme se dozvěděli o době a činnosti J. A. Komenského. Od základů jsme si prohlédli budovu Národního divadla. Na Pražském hradě jsme se zase dozvěděli o chodu Prezidentské kanceláře, o stoleté historii tohoto úřadu, o činnosti hlavy státu a nahlédli jsme do veřejnosti běžně nepřístupných architektonicky zajímavých prostor, ve kterých svoji činnost již sto let vykonávají čeští prezidenti, např. do pracovny T. G. Masaryka. Na všech akcích jsme ukázali, že toho o dějinách naší země víme opravdu hodně.