Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 0780

Paní předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Skalková a za Spolek rodičů paní Marcela Kašparová v pátek poděkovaly všem pedagogům za jejich práci. Bylo to moc milé a příjemné. Děkujeme. 

EasyCookieInfo