Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Prosíme rodiče našich žáků o vyplnění autoevaluačního dotazníku školy na portálu www.proskoly.cz, kde po přihlášení v záložce Sociometrie najdete dotazník Klima školy - rodiče. Přístupové údaje najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte. 
 
Autoevaluaci vyplňuje jeden zákonný zástupce žáka.  Autoevaluace byla prodloužena do 17. května, prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku do tohoto data. 
 
Budete-li mít obtíže s přístupem, neváhejte nás kontaktovat na mrkusova@plaminkova.cz.
Děkujeme!

EasyCookieInfo