Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

dovolte abych Vás informoval o výskytu onemocnění COVID 19 u dvou zaměstnankyň na naší škole, které se vyskytovaly v budově školy. Jedná se o paní zástupkyni Lenku Šimánkovou a paní vychovatelku Terezu Knížkovou. Obě se nechaly testovat antigenním testem, i přesto, že se cítily naprosto bez příznaků a fit. K jejich značnému překvapení byly shledány pozitivními.

V souladu s pokyny hygienické stanice, kdy obě kolegyně si poctivě zakrývaly nos i ústa rouškou, a nebyly dle svých slov s nikým v kontaktu delším ne ž 15 minut bez roušky, není třeba aby byl kokoliv v karanténě.

I přesto jsem se rozhodl zavést přísnější režimová opatření s ohledem na zamezení dalšího šíření nákazy (ještě intenzivnější desinfekce prostor, další omezení přístupu na pracoviště a další).

Paní zástupkyně Šimánková byla v kontaktu pouze s některými zaměstnanci. Paní vychovatelka Knížková, byla v kontaktu kromě některých zaměstnanců i s dětmi z 2.A, které byly od pondělí do čtvrtka tohoto týdne v družině. Obě kolegyně jsou samozřejmě v karanténě do úplného vyléčení. Dotčení zaměstnanci školy byli instruováni o dalším postupu.

Pokud máte potomky ve třídě 2.A, nevztahuje se na ně žádné omezení, mohou normálně pokračovat v prezenční výuce. Jen prosím věnujte v nejbližších dnech zvýšenou pozornost jejich zdravotnímu stavu. V případě sebemenšího podezření na příznaky onemocnění COVID 19, nechte prosím Vaše dítě raději doma. Pokud by jste se rozhodli dát dítě třeba  preventivně otestovat antigenním testem, učiňte tak prosím nejdříve 6-7 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Pokud bude test pozitivní prosím informujte neprodleně třídní učitelku nebo vedení školy.

Důležité je také připomenout, že to, že je člověk pozitivně testován nutně neznamená, že je infekční a navíc infekční v takové míře aby byl nakažlivý. Jinými slovy, každý kontakt s pozitivně testovanou osobou není zárukou přenosu nákazy. Nepodléhejme proto prosím zbytečné panice, zachovejme klid a chovejme se racionálně :).

V případě potřeby jsem Vám kdykoliv k dispozici na telefonu

S přáním hodně sil a pevného zdraví

Za vedení školy

Jaroslav Andrle