Houska

Od 16. září je opět možné zakoupit o velké přestávce nyní v 1. patře čerstvou obloženou housku za 15,-