Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 6010

V pondělí 8. dubna  proběhl v naší škole již 6. ročník pěvecké soutěže v angličtině English Singing Contest Flamingo, které již tradičně udělil záštitu starosta MČ Praha 7, Mgr. Jan Čižinský.
Letošního ročníku se zúčastnilo 93 žáků ze tří škol Prahy 7. 
Výkony byly roztomilé, veselé i dojemné, zejména starší žáci předvedli profesionální vystoupení, zazněly písně populární i filmová klasika. Někteří žáci se zvládli i sami doprovodit na nástroje, což vystoupením dodalo jiskru.
Veliké poděkování si zaslouží paní učitelky Hořejší, Pelnářová a Topičová, které zasedly v porotě, a odborně, přesto laskavě hodnotily jak pěvecké výkony, tak úroveň angličtiny všech vystupujících.
Těšíme se na další ročník!