Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

kbazar

ZŠ FR. Plamínkové Vás zve na tradiční Knižní bazar, který pořádá 11. a 12. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin v přízemí školy.
Budeme rádi, přinesete-li české či zahraniční tituly, které budou následně nabídnuty k prodeji.
Knihy můžete od pondělí 4. března předávat panu Cestrovi ve vrátnici školy.
Výtěžek z prodeje škola použije na nákup nových knih do školní knihovny.