Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 5409

V pondělí 4. února se zúčastnilo 10 žáků olympiády ve francouzštině. Ve dvou kategoriích absolvovali písemný test a ústní pohovor. Všichni předvedli to, co z tohoto nelehkého, ale překrásného jazyka už umí. 
Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola a my jim moc gratulujeme.
 
KATEGORIE IA
1. Hroncová Beáta, VII.A
2. Moles Chiara, VII.A
3. Jelínková Ella, VII. A
 
KATEGORIE IIA
1. Ducháček Petr, IX.A
2. Jarošová Viktorie, VIII.A
3. Kváčová Tereza, IX.B