Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 20190129 095438

Celý týden před pololetním vysvědčením probíhala v 1. patře kampaň finálových projektů.
Elektronické hlasování pak přineslo tyto výsledky:
 
1. Školní maskot 
2. Rostliny v mezipatrech 
3. –  4. Dresy školního sportovního klubu
3. –  4. Hry na podlahy ve třídách/ na lavice
5. Venkovní šachy 
 
Projekty budeme postupně realizovat až do vyčerpání přidělené částky 50 000,-.