Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 20190107 WA0006

V pondělí 7. ledna jsme ve škole oslavili francouzský svátek Tří králů. Pěkná tradice, kdy Francouzi jedí koláče a hledají ukrytou figurku nebo fazoli, se podařila, a to především díky pomoci maminek ze Sdružení rodičů. 
Děkujeme paní Alžbětě Honsové, Kateřině Svobodové, Libuši Hulánové, Janě Skalkové, Lence Skalové, Renatě Říhové, Barboře Bednaříkové, Andree Domin, Marianě Makrisové a zejména paní Marcele Kašparové, které v neděli večer napekly koláče do každé naší třídy. Na pomoc s válením, plněním a zdobením jednadvaceti koláčů přišly i jejich šikovné děti.
 
V pondělí ráno pak žáci VIII.A a VIII.B koláče roznesli do tříd a vysvětlili svým spolužákům, jak koláč správně rozdělit. Nejmladší ze třídy se schoval pod stůl a vyvolával spolužáky, kteří si chodili pro kousky koláče. Ten, kdo ve svém kousku našel ukrytou fazoli, se stal králem na celý den. Odměnu pro krále či královnu zvolila každá třída dle svého uvážení.
 
Ještě jednou děkujeme maminkám ze spolu rodičů za krásnou spolupráci, vzácný nedělní čas a suroviny na koláče. Pochvalu si zaslouží také všichni francouzštináři z 8. ročníku, kteří si povídání o francouzské tradici pěkně připravili a svým spolužákům a kamarádům ji dobře představili.