Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

WP 20181210 13 35 20 Pro

Už dva měsíce se šest žáků naší školy pilné učilo své básně v angličtině, francouzštině a španělštině. A ted´, 10.12 2018, jsme měli předvést to, co jsme nacvičili na recitační soutěži Táborská Eurolyra.
Na nádraží v Holešovicích jsme se v pondělí sešli v 6:40 a v doprovodu paní učitelky Canales jsme vyrazili na vlak. První lehká komplikace se dostavila ve chvíli, kdy všechny vlaky jedoucí po nás už měly vypsané nástupiště, jen mi ne. Nakonec jsme se na vlak přeci jen dostali.
Když jsme se usadili a trochu si popovídali, tak jsme začali cvičit své básně. Všem nám to šlo výborně, a tak jsme si zbytek cesty povídali. Poté jme dorazili do táborské knihovny, kde se konala Eurolyra.
Ted už jsme měli tak půl hodiny než přijdeme na řadu, tak jsme si procvičovali recitaci. Po přednesení jsme museli čekat na to kdo postoupil. Z francouzštiny nepostoupil nikdo, ale z angličtiny postoupily obě holky od nás a ze španělštiny jsem postoupila jen já.
Nyní jsme dostali nový text, který jsme si měli připravit a poté odrecitovat, a ostatní zatím vyrazili na prohlídku táborského podzemí. Pak zase čekání na vyhlášení výsledků. To proběhlo v divadle Oskara Nedbala. Když jsme se usadili, tak se první vyhlašovala angličtina ve které se Eliška  Ratajová umístila na 1.místě a Karolína Keltnerová na 3., dále se vyhlašovala francouzština, poté němčina  a nakonec španělština kde jsem se já umístila na 3. místě.
A ted už jen hurá domů! Povyprávět své úspěchy.
 
zapsala Sára Čižíková, VII. A