Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

ohcj

Školního kola olympiády z češtiny se zúčastnilo 14 talentovaných žáků 8. a 9. ročníku. Nelehké úkoly nejlépe zvládl Petr Ducháček, IX.A, který obsadil první místo, Anna Robková, VIII.B, která se umístila jako druhá a trojici nejlepších uzavírá Eliška Ratajová IX. B. Vítězům budeme držet palce v obvodním kole.